Giỏ hàng:

logo  

Chi Nhánh 1: 297 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM - (028).39.232323 - 0903.07.3939 - 0978.232323
Chi Nhánh 2: 767 Đường 3 Tháng 2, Phường 7, Quận 10, TP.HCM - (028).39575555 - 0903.07.3939 - 0978.23.23.23
:

Điện thoại : (028).39232323
(028).39575555

Close
HOT HOT HOT TODAY
GIÁ CỰC HOT TRONG NGÀY
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Silver

Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Silver

Bạch Long: 39.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Silver

Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Silver

Bạch Long: 34.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver

Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Silver

Bạch Long: 30.990.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Space Gray

Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Space Gray

Bạch Long: 39.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray

Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray

Bạch Long: 34.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray

Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray

Bạch Long: 30.990.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Gold

Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Gold

Bạch Long: 39.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Gold

Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Gold

Bạch Long: 34.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold

Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Gold

Bạch Long: 30.990.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green

Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green

Bạch Long: 40.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green

Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green

Bạch Long: 35.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green

Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green

Bạch Long: 31.990.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro 512GB Silver

Apple iPhone 11 Pro 512GB Silver

Bạch Long: 38.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver

Apple iPhone 11 Pro 256GB Silver

Bạch Long: 32.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver

Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver

Bạch Long: 27.990.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro 512GB Space Gray

Apple iPhone 11 Pro 512GB Space Gray

Bạch Long: 38.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Gray

Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Gray

Bạch Long: 32.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray

Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray

Bạch Long: 27.990.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro 512GB Gold

Apple iPhone 11 Pro 512GB Gold

Bạch Long: 38.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro 256GB Gold

Apple iPhone 11 Pro 256GB Gold

Bạch Long: 32.390.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro 64GB Gold

Apple iPhone 11 Pro 64GB Gold

Bạch Long: 27.990.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro 512GB Midnight Green

Apple iPhone 11 Pro 512GB Midnight Green

Bạch Long: 39.990.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green

Apple iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green

Bạch Long: 33.990.000 VNĐ
Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green

Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green

Bạch Long: 28.990.000 VNĐ
Apple iPhone 11 256GB Red (Product)

Apple iPhone 11 256GB Red (Product)

Bạch Long: 29.500.000 VNĐ
Apple iPhone 11 128GB Red (Product)

Apple iPhone 11 128GB Red (Product)

Bạch Long: 27.500.000 VNĐ
Apple iPhone 11 64GB Red (Product)

Apple iPhone 11 64GB Red (Product)

Bạch Long: 25.500.000 VNĐ
Apple iPhone 11 256GB Purple

Apple iPhone 11 256GB Purple

Bạch Long: 29.500.000 VNĐ
Apple iPhone 11 128GB Purple

Apple iPhone 11 128GB Purple

Bạch Long: 27.500.000 VNĐ
Apple iPhone 11 64GB Purple

Apple iPhone 11 64GB Purple

Bạch Long: 25.500.000 VNĐ
Apple iPhone 11 256GB Green

Apple iPhone 11 256GB Green

Bạch Long: 29.500.000 VNĐ
Apple iPhone 11 128GB Green

Apple iPhone 11 128GB Green

Bạch Long: 27.500.000 VNĐ
Apple iPhone 11 64GB Green

Apple iPhone 11 64GB Green

Bạch Long: 25.500.000 VNĐ
Apple iPhone 11 256GB Black

Apple iPhone 11 256GB Black

Bạch Long: 29.500.000 VNĐ
Apple iPhone 11 128GB Black

Apple iPhone 11 128GB Black

Bạch Long: 27.500.000 VNĐ
Apple iPhone 11 64GB Black

Apple iPhone 11 64GB Black

Bạch Long: 25.500.000 VNĐ
Apple iPhone Xs Max 64GB

Apple iPhone Xs Max 64GB

Cty: 26.790.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple iPhone Xs Max 256GB

Apple iPhone Xs Max 256GB

Cty: 31.790.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple iPhone Xs Max 64GB (FPT)

Apple iPhone Xs Max 64GB (FPT)

Cty: 27.790.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple iPhone Xs Max 256GB (FPT)

Apple iPhone Xs Max 256GB (FPT)

Cty: 32.790.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple iPhone Xs Max 512GB Gold (ZA)

Apple iPhone Xs Max 512GB Gold (ZA)

Bạch Long: 30.190.000 VNĐ
Apple iPhone Xs Max 256GB Gold (ZA)

Apple iPhone Xs Max 256GB Gold (ZA)

Bạch Long: 28.750.000 VNĐ
Apple iPhone Xs Max 64GB Gold (ZA)

Apple iPhone Xs Max 64GB Gold (ZA)

Bạch Long: 25.750.000 VNĐ
Apple iPhone Xs Max 512GB Silver (ZA)

Apple iPhone Xs Max 512GB Silver (ZA)

Bạch Long: 30.090.000 VNĐ
Apple iPhone Xs Max 256GB Silver (ZA)

Apple iPhone Xs Max 256GB Silver (ZA)

Bạch Long: 28.800.000 VNĐ
Apple iPhone Xs Max 64GB Silver (ZA)

Apple iPhone Xs Max 64GB Silver (ZA)

Bạch Long: 25.700.000 VNĐ
Apple iPhone Xs Max 512GB Gray (ZA)

Apple iPhone Xs Max 512GB Gray (ZA)

Bạch Long: 29.900.000 VNĐ
Apple iPhone Xs Max 256GB Gray (ZA)

Apple iPhone Xs Max 256GB Gray (ZA)

Bạch Long: 28.800.000 VNĐ
Apple iPhone Xs 64GB

Apple iPhone Xs 64GB

Cty: 24.390.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple iPhone Xs 256GB

Apple iPhone Xs 256GB

Cty: 28.200.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple iPhone Xs 64GB (FPT)

Apple iPhone Xs 64GB (FPT)

Cty: 25.390.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple iPhone Xs 256GB (FPT)

Apple iPhone Xs 256GB (FPT)

Cty: 28.790.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple iPhone Xs 512GB Gray

Apple iPhone Xs 512GB Gray

Bạch Long: 25.150.000 VNĐ
Apple iPhone Xs 256GB Gray

Apple iPhone Xs 256GB Gray

Bạch Long: 24.350.000 VNĐ
Apple iPhone Xs 64GB Gray

Apple iPhone Xs 64GB Gray

Bạch Long: 20.900.000 VNĐ
Apple iPhone Xs 512GB Silver

Apple iPhone Xs 512GB Silver

Bạch Long: 25.800.000 VNĐ
Apple iPhone Xs 256GB Silver

Apple iPhone Xs 256GB Silver

Bạch Long: 24.350.000 VNĐ
Apple iPhone Xs 64GB Silver

Apple iPhone Xs 64GB Silver

Bạch Long: 21.250.000 VNĐ
Apple iPhone Xs 512GB Gold

Apple iPhone Xs 512GB Gold

Bạch Long: 25.800.000 VNĐ
Apple iPhone Xs 256GB Gold

Apple iPhone Xs 256GB Gold

Bạch Long: 24.400.000 VNĐ
Apple iPhone XR 64GB (FPT)

Apple iPhone XR 64GB (FPT)

Cty: 18.000.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple iPhone XR 64GB

Apple iPhone XR 64GB

Cty: 17.400.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple iPhone XR 256GB (ZA/A)

Apple iPhone XR 256GB (ZA/A)

Bạch Long: 23.690.000 VNĐ
Apple iPhone XR 128GB (ZA/A)

Apple iPhone XR 128GB (ZA/A)

Bạch Long: 20.700.000 VNĐ
Apple iPhone XR 64GB (ZA/A)

Apple iPhone XR 64GB (ZA/A)

Bạch Long: 19.400.000 VNĐ
Apple iPhone XR 128GB Red Product (ZA/A)

Apple iPhone XR 128GB Red Product (ZA/A)

Bạch Long: 21.300.000 VNĐ
Apple iPhone XR 64GB Red Product (ZA/A)

Apple iPhone XR 64GB Red Product (ZA/A)

Bạch Long: 20.000.000 VNĐ
Apple iPhone XR 256GB Red Product

Apple iPhone XR 256GB Red Product

Bạch Long: 18.700.000 VNĐ
Apple iPhone XR 128GB Red Product

Apple iPhone XR 128GB Red Product

Bạch Long: 17.700.000 VNĐ
Apple iPhone XR 64GB Red Product

Apple iPhone XR 64GB Red Product

Bạch Long: 15.850.000 VNĐ
Apple iPhone XR 256GB Coral

Apple iPhone XR 256GB Coral

Bạch Long: 18.550.000 VNĐ
Apple iPhone 8 64GB (Red Product)

Apple iPhone 8 64GB (Red Product)

Cty: 17.900.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple iPhone 8 256GB

Apple iPhone 8 256GB

Bạch Long: 16.350.000 VNĐ
Apple iPhone 8 64GB

Apple iPhone 8 64GB

Cty: 15.900.000 VNĐ
Bạch Long: 12.800.000 VNĐ
Apple iPhone 8 256GB (Active online)

Apple iPhone 8 256GB (Active online)

Bạch Long: 15.200.000 VNĐ
Apple iPhone 8 64GB (Active online)

Apple iPhone 8 64GB (Active online)

Bạch Long: 11.550.000 VNĐ
Apple iPhone X 64GB (FPT)

Apple iPhone X 64GB (FPT)

Cty: 20.950.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple iPhone X 256GB (FPT)

Apple iPhone X 256GB (FPT)

Bạch Long: Call
Apple iPhone X 64GB (Active)

Apple iPhone X 64GB (Active)

Bạch Long: 17.790.000 VNĐ
Apple iPhone X 256GB (Active)

Apple iPhone X 256GB (Active)

Bạch Long: 19.350.000 VNĐ
Apple iPhone X 64GB Space Gray

Apple iPhone X 64GB Space Gray

Bạch Long: 19.190.000 VNĐ
Apple iPhone X 256GB Space Gray

Apple iPhone X 256GB Space Gray

Bạch Long: 21.500.000 VNĐ
Apple iPhone X 64GB Silver

Apple iPhone X 64GB Silver

Bạch Long: 18.900.000 VNĐ
Apple iPhone X 256GB Silver

Apple iPhone X 256GB Silver

Bạch Long: 22.100.000 VNĐ
    
Apple iPhone 8 Plus 64GB (Red Product)

Apple iPhone 8 Plus 64GB (Red Product)

Cty: 19.600.000 VNĐ
Bạch Long: 17.250.000 VNĐ
Apple iPhone 8 Plus 256GB

Apple iPhone 8 Plus 256GB

Bạch Long: 19.750.000 VNĐ
Apple iPhone 8 Plus 64GB

Apple iPhone 8 Plus 64GB

Bạch Long: 16.600.000 VNĐ
Apple iPhone 8 Plus 256GB (Active online)

Apple iPhone 8 Plus 256GB (Active online)

Bạch Long: 17.500.000 VNĐ
Apple iPhone 8 Plus 64GB (Active Online)

Apple iPhone 8 Plus 64GB (Active Online)

Bạch Long: 15.300.000 VNĐ
Apple iPhone 7 Plus 128GB (PRODUCT) RED

Apple iPhone 7 Plus 128GB (PRODUCT) RED

Bạch Long: 12.150.000 VNĐ
Apple iPhone 7 Plus 32GB

Apple iPhone 7 Plus 32GB

Bạch Long: 10.750.000 VNĐ
Apple iphone 7 Plus 128GB

Apple iphone 7 Plus 128GB

Bạch Long: 11.900.000 VNĐ
Apple iPhone 7 Plus 256GB

Apple iPhone 7 Plus 256GB

Bạch Long: 13.550.000 VNĐ
Apple iPhone 7 32GB

Apple iPhone 7 32GB

Bạch Long: 7.990.000 VNĐ
Apple iphone 7 128GB

Apple iphone 7 128GB

Bạch Long: 9.390.000 VNĐ
Apple iPhone 6S 128GB

Apple iPhone 6S 128GB

Bạch Long: Call
Apple iPhone 6S 64GB

Apple iPhone 6S 64GB

Bạch Long: 8.900.000 VNĐ
Apple iPhone 6S 32GB

Apple iPhone 6S 32GB

Bạch Long: 7.900.000 VNĐ
Apple iPhone 6S 16GB

Apple iPhone 6S 16GB

Bạch Long: 6.900.000 VNĐ
  
Apple iPhone 6S Plus 128GB

Apple iPhone 6S Plus 128GB

Bạch Long: Call
Apple iPhone 6S Plus 64GB

Apple iPhone 6S Plus 64GB

Bạch Long: 9.150.000 VNĐ
Apple iPhone 6S Plus 32GB

Apple iPhone 6S Plus 32GB

Bạch Long: 7.800.000 VNĐ
Apple iPhone 6S Plus 16GB

Apple iPhone 6S Plus 16GB

Bạch Long: 6.900.000 VNĐ
  
Apple iPhone 6 32GB

Apple iPhone 6 32GB

Bạch Long: 5.990.000 VNĐ
     
Samsung Galaxy A10s

Samsung Galaxy A10s

Cty: 3.200.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A30s

Cty: 5.850.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A50s

Cty: 6.450.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy Note 10+ 5G 512GB

Samsung Galaxy Note 10+ 5G 512GB

Bạch Long: 19.650.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note 10 5G 256GB

Samsung Galaxy Note 10 5G 256GB

Bạch Long: 16.850.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note 10+ 5G 256GB

Samsung Galaxy Note 10+ 5G 256GB

Bạch Long: 18.650.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10

Cty: 19.790.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+

Cty: 22.790.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy S10e 256GB

Samsung Galaxy S10e 256GB

Bạch Long: 12.790.000 VNĐ
Samsung Galaxy S10 5G 256GB

Samsung Galaxy S10 5G 256GB

Bạch Long: 14.700.000 VNĐ
Samsung Galaxy S10 Plus 128GB

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB

Cty: 17.150.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Dual Sim)

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Dual Sim)

Cty: 16.550.000 VNĐ
Bạch Long: Call
OPPO Reno 2019 10x Zoom Edition

OPPO Reno 2019 10x Zoom Edition

Cty: 18.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
OPPO Reno 2019 (256GB - RAM6GB)

OPPO Reno 2019 (256GB - RAM6GB)

Cty: 10.650.000 VNĐ
Bạch Long: Call
OPPO A5s

OPPO A5s

Cty: 3.600.000 VNĐ
Bạch Long: Call
OPPO F11 Pro 128GB

OPPO F11 Pro 128GB

Cty: 7.150.000 VNĐ
Bạch Long: Call
OPPO F11 Pro 64GB

OPPO F11 Pro 64GB

Cty: 6.790.000 VNĐ
Bạch Long: Call
OPPO F11

OPPO F11

Cty: 5.850.000 VNĐ
Bạch Long: Call
OPPO A7 32GB

OPPO A7 32GB

Cty: 4.700.000 VNĐ
Bạch Long: Call
OPPO R17 Pro

OPPO R17 Pro

Cty: 10.190.000 VNĐ
Bạch Long: Call
OPPO F9 (64GB-6GB)

OPPO F9 (64GB-6GB)

Cty: 7.750.000 VNĐ
Bạch Long: Call
OPPO F9 (64GB-4GB)

OPPO F9 (64GB-4GB)

Cty: 6.450.000 VNĐ
Bạch Long: Call
OPPO A3S 32GB

OPPO A3S 32GB

Cty: 4.190.000 VNĐ
Bạch Long: Call
OPPO A3S 16GB

OPPO A3S 16GB

Cty: 3.090.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Google Pixel 4

Google Pixel 4

Bạch Long: Call
Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3 XL

Bạch Long: 10.990.000 VNĐ
Google Pixel 3 64GB

Google Pixel 3 64GB

Bạch Long: 11.500.000 VNĐ
Google Pixel 2 XL

Google Pixel 2 XL

Bạch Long: 7.090.000 VNĐ
  
Sony Xperia XZ 2

Sony Xperia XZ 2

Cty: 17.950.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Sony Xperia XZ 1

Sony Xperia XZ 1

Cty: 11.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Sony Xperia XZS

Sony Xperia XZS

Cty: 11.590.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ Premium

Cty: 15.190.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Sony Xperia XA1 Ultra

Sony Xperia XA1 Ultra

Cty: 7.950.000 VNĐ
Bạch Long: Call
SONY XPERIA XZ

SONY XPERIA XZ

Cty: 10.190.000 VNĐ
Bạch Long: Call
SONY XPERIA X F5122

SONY XPERIA X F5122

Bạch Long: 5.500.000 VNĐ
Sony Xperia XA Ultra F3216

Sony Xperia XA Ultra F3216

Cty: 5.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Sony Xperia XA

Sony Xperia XA

Cty: 3.500.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Sony Xperia Z3 Plus E6553

Sony Xperia Z3 Plus E6553

Bạch Long: 4.900.000 VNĐ
  
Vivo Y81

Vivo Y81

Cty: 4.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Vivo V9 Youth

Vivo V9 Youth

Cty: 5.950.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Vivo V9

Vivo V9

Cty: 6.700.000 VNĐ
Bạch Long: Call
   
Nokia 8.1

Nokia 8.1

Cty: 6.900.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 6.1 (2018)

Nokia 6.1 (2018)

Cty: 3.790.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1 Plus

Cty: 5.090.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 5.1 Plus (2018)

Nokia 5.1 Plus (2018)

Cty: 3.100.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 3.1 (2018)

Nokia 3.1 (2018)

Cty: 2.800.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus

Cty: 5.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 6 (2018)

Nokia 6 (2018)

Cty: 4.100.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 5

Nokia 5

Cty: 2.650.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 8110 4G

Nokia 8110 4G

Cty: 1.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 3

Nokia 3

Cty: 2.550.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 230 Dual Sim

Nokia 230 Dual Sim

Cty: 1.290.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 3310 2017

Nokia 3310 2017

Cty: 990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC U11

HTC U11

Cty: 13.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC U11 Plus

HTC U11 Plus

Cty: 18.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC One

HTC One

Cty: 5.450.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC Desire 10 Pro

HTC Desire 10 Pro

Cty: 7.190.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC One E9 Dual

HTC One E9 Dual

Cty: 4.900.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC One M9

HTC One M9

Cty: 4.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC 10

HTC 10

Cty: 13.500.000 VNĐ
Bạch Long: 5.990.000 VNĐ
HTC One M9 (Hima) - Công ty

HTC One M9 (Hima) - Công ty

Cty: 14.332.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC Desire 620 (DualSim)

HTC Desire 620 (DualSim)

Cty: 2.590.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC Desire 628 (Dualsim)

HTC Desire 628 (Dualsim)

Cty: 3.850.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC One M9 Plus

HTC One M9 Plus

Bạch Long: 9.890.000 VNĐ
HTC One X9

HTC One X9

Cty: 11.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
zenfone 3 delux ZS570KL

zenfone 3 delux ZS570KL

Bạch Long: Call
ASUS ZENFONE 3 ULTRA ZU680KL

ASUS ZENFONE 3 ULTRA ZU680KL

Bạch Long: Call
Asus Zenfone 3 ZE522KL

Asus Zenfone 3 ZE522KL

Cty: 8.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus Zenfone 3 ZE520KL

Asus Zenfone 3 ZE520KL

Cty: 7.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus Zenfone Go (ZC500TG)

Asus Zenfone Go (ZC500TG)

Cty: 2.890.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus Zenfone 2 64GB RAM 4GB/2.3GHz (ZE551ML)

Asus Zenfone 2 64GB RAM 4GB/2.3GHz (ZE551ML)

Cty: 7.090.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus Zenfone C Plus

Asus Zenfone C Plus

Cty: 2.290.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus PadFone X mini

Asus PadFone X mini

Bạch Long: 3.490.000 VNĐ
Asus Zenfone 2 32GB RAM 4GB (ZE551ML)

Asus Zenfone 2 32GB RAM 4GB (ZE551ML)

Bạch Long: 6.890.000 VNĐ
Asus Zenfone 2 16GB RAM 2GB (ZE551ML)

Asus Zenfone 2 16GB RAM 2GB (ZE551ML)

Bạch Long: 5.790.000 VNĐ
Asus Zenfone 2 32GB RAM 2GB (ZE551ML)

Asus Zenfone 2 32GB RAM 2GB (ZE551ML)

Cty: 6.090.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus Zenfone 2 16GB (ZE550ML) 2GB RAM

Asus Zenfone 2 16GB (ZE550ML) 2GB RAM

Cty: 4.890.000 VNĐ
Bạch Long: Call
BlackBerry Keyone

BlackBerry Keyone

Bạch Long: 9.900.000 VNĐ
BlackBerry Priv

BlackBerry Priv

Bạch Long: 8.490.000 VNĐ
BlackBerry Passport

BlackBerry Passport

Bạch Long: 4.490.000 VNĐ
BlackBerry Passport Silver Edition

BlackBerry Passport Silver Edition

Bạch Long: 5.990.000 VNĐ
  
Xiaomi Mi 9T (2019)

Xiaomi Mi 9T (2019)

Cty: 7.650.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Xiaomi Mi A3 (2019)

Xiaomi Mi A3 (2019)

Cty: 5.190.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Xiaomi Mi 8 Pro (128GB-8GB)

Xiaomi Mi 8 Pro (128GB-8GB)

Cty: 8.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Xiaomi Mi 9 SE 2019

Xiaomi Mi 9 SE 2019

Cty: 7.250.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Xiaomi Mi 9 2019 (128GB-8GB)

Xiaomi Mi 9 2019 (128GB-8GB)

Cty: 11.190.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Xiaomi Mi 9 2019 (64GB-6GB)

Xiaomi Mi 9 2019 (64GB-6GB)

Cty: 10.650.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Xiaomi Redmi 7 32GB

Xiaomi Redmi 7 32GB

Cty: 3.400.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Xiaomi Redmi Note 7 128GB

Xiaomi Redmi Note 7 128GB

Cty: 4.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Xiaomi Redmi Note 7 64GB

Xiaomi Redmi Note 7 64GB

Cty: 4.500.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Xiaomi Redmi Note 7 32GB

Xiaomi Redmi Note 7 32GB

Cty: 3.950.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Xiaomi Mi 8 Lite (128GB-6GB)

Xiaomi Mi 8 Lite (128GB-6GB)

Cty: 5.500.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Xiaomi Mi 8 Lite (64GB-4GB)

Xiaomi Mi 8 Lite (64GB-4GB)

Cty: 4.500.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Lenovo S580

Lenovo S580

Cty: 3.250.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Lenovo A319

Lenovo A319

Cty: 1.450.000 VNĐ
Bạch Long: Call
LENOVO P70

LENOVO P70

Bạch Long: 3.490.000 VNĐ
Lenovo Vibe P1m

Lenovo Vibe P1m

Bạch Long: 3.790.000 VNĐ
Lenovo Vibe X2

Lenovo Vibe X2

Bạch Long: 4.390.000 VNĐ
LENOVO P70 (2 Sim) - Công ty

LENOVO P70 (2 Sim) - Công ty

Bạch Long: 4.350.000 VNĐ
Lenovo K80

Lenovo K80

Bạch Long: 4.990.000 VNĐ
Lenovo Vibe Shot - Z90-3

Lenovo Vibe Shot - Z90-3

Bạch Long: 6.790.000 VNĐ
Lenovo S90

Lenovo S90

Cty: 4.950.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Lenovo Zuk Z1

Lenovo Zuk Z1

Bạch Long: 6.990.000 VNĐ
Lenovo Vibe Shot - Z90-7

Lenovo Vibe Shot - Z90-7

Bạch Long: 6.790.000 VNĐ
Lenovo Vibe Z2 Pro

Lenovo Vibe Z2 Pro

Bạch Long: 6.790.000 VNĐ
Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite

Cty: 6.400.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Huawei Nova 3i

Huawei Nova 3i

Cty: 5.450.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Huawei Y9 (2019)

Huawei Y9 (2019)

Cty: 4.500.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Huawei Y7 Pro (2019)

Huawei Y7 Pro (2019)

Cty: 3.750.000 VNĐ
Bạch Long: Call
  
Smartwatch Moto 360 2nd Gen Men

Smartwatch Moto 360 2nd Gen Men

Bạch Long: Call
Smartwatch Moto 360 Leather

Smartwatch Moto 360 Leather

Bạch Long: 8.490.000 VNĐ
Motorola Nexus 6

Motorola Nexus 6

Bạch Long: 7.990.000 VNĐ
 
Apple iPhone 5S 16GB

Apple iPhone 5S 16GB

Bạch Long: 2.790.000 VNĐ
     

Dịch vụ

Quảng cáo

Lên trên
Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn!
Hotline: MUA ''APPLE IPHONE XS/XS MAX'' TẠI BẠCH LONG MOBILE CHỈ VỚI 22 TRIỆU
Live chat >