Giỏ hàng:

logo  

Địa chỉ : Chi Nhánh Quận 1 - 297 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM, (08).39232323 - 0903073939 - 0978232323
Địa chỉ......: Chi Nhánh Quận 10 - 767 Đường 3 Tháng 2, Phường 7, Quận 10, TP.HCM, (08).39575555 - (08).62784444 - 0903073939 - 0978232323

Điện thoại : 08.39575555 - 08.62784444

Close

Vừa có hàng

Apple iPhone 6 Plus 16Gb Gold

Apple iPhone 6 Plus 16Gb Gold

Cty: 19.950.000 VNĐ
Bạch Long: 17.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 64Gb Gold

Apple iPhone 6 Plus 64Gb Gold

Cty: 22.750.000 VNĐ
Bạch Long: 19.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 128Gb Gold

Apple iPhone 6 Plus 128Gb Gold

Cty: 25.450.000 VNĐ
Bạch Long: 21.490.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 16GB White

Apple iPhone 6 Plus 16GB White

Cty: 19.950.000 VNĐ
Bạch Long: 17.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 16Gb Grey

Apple iPhone 6 Plus 16Gb Grey

Cty: 19.950.000 VNĐ
Bạch Long: 17.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 64GB White

Apple iPhone 6 Plus 64GB White

Cty: 22.750.000 VNĐ
Bạch Long: 19.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 64Gb Grey

Apple iPhone 6 Plus 64Gb Grey

Cty: 22.750.000 VNĐ
Bạch Long: 19.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 128GB White

Apple iPhone 6 Plus 128GB White

Cty: 25.450.000 VNĐ
Bạch Long: 21.190.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 128Gb Grey

Apple iPhone 6 Plus 128Gb Grey

Cty: 25.450.000 VNĐ
Bạch Long: 21.190.000 VNĐ
Apple iPhone 6 128Gb Gold

Apple iPhone 6 128Gb Gold

Cty: 22.650.000 VNĐ
Bạch Long: 18.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 128Gb Gray

Apple iPhone 6 128Gb Gray

Cty: 22.650.000 VNĐ
Bạch Long: 18.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 128Gb White

Apple iPhone 6 128Gb White

Cty: 22.650.000 VNĐ
Bạch Long: 18.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 64Gb Gray

Apple iPhone 6 64Gb Gray

Cty: 20.150.000 VNĐ
Bạch Long: 17.490.000 VNĐ
Apple iPhone 6 64Gb Gold

Apple iPhone 6 64Gb Gold

Cty: 20.150.000 VNĐ
Bạch Long: 17.490.000 VNĐ
Apple iPhone 6 64Gb White

Apple iPhone 6 64Gb White

Cty: 20.150.000 VNĐ
Bạch Long: 17.490.000 VNĐ
Apple iPhone 6 16Gb White

Apple iPhone 6 16Gb White

Cty: 16.490.000 VNĐ
Bạch Long: 14.790.000 VNĐ
Apple iPhone 6 16Gb Gray

Apple iPhone 6 16Gb Gray

Cty: 16.490.000 VNĐ
Bạch Long: 14.790.000 VNĐ
Apple iPhone 6 16Gb Gold

Apple iPhone 6 16Gb Gold

Cty: 16.490.000 VNĐ
Bạch Long: 14.790.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 4

Cty: 15.950.000 VNĐ
Bạch Long: 13.790.000 VNĐ
Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z3

Cty: 14.390.000 VNĐ
Bạch Long: 11.700.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note Edge

Samsung Galaxy Note Edge

Cty: 18.990.000 VNĐ
Bạch Long: 15.890.000 VNĐ
Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge

Cty: 19.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6

Cty: 16.590.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A7

Samsung Galaxy A7

Cty: 9.190.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A5 (Black)

Samsung Galaxy A5 (Black)

Cty: 8.150.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A3 (White)

Samsung Galaxy A3 (White)

Cty: 6.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy E7

Samsung Galaxy E7

Cty: 6.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy E5

Samsung Galaxy E5

Cty: 4.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus Zenfone C

Asus Zenfone C

Cty: 2.390.000 VNĐ
Bạch Long: Call
BlackBerry Passport

BlackBerry Passport

Cty: 14.390.000 VNĐ
Bạch Long: Call

Phụ kiện mới về

Smartphone cao cấp
Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge

Cty: 19.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6

Cty: 16.590.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A7

Samsung Galaxy A7

Cty: 9.190.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy E7

Samsung Galaxy E7

Cty: 6.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy E5

Samsung Galaxy E5

Cty: 4.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A5 (Black)

Samsung Galaxy A5 (Black)

Cty: 8.150.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z3

Cty: 14.390.000 VNĐ
Bạch Long: 11.700.000 VNĐ
Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z3

Cty: 14.390.000 VNĐ
Bạch Long: 11.700.000 VNĐ
Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z3

Cty: 14.390.000 VNĐ
Bạch Long: 11.700.000 VNĐ
Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z3

Cty: 14.390.000 VNĐ
Bạch Long: 11.700.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note 4 (PINK)

Samsung Galaxy Note 4 (PINK)

Cty: 15.950.000 VNĐ
Bạch Long: 13.790.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note 4 (GOLD)

Samsung Galaxy Note 4 (GOLD)

Cty: 15.950.000 VNĐ
Bạch Long: 13.790.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 128Gb Gold

Apple iPhone 6 Plus 128Gb Gold

Cty: 25.450.000 VNĐ
Bạch Long: 21.490.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 128Gb Grey

Apple iPhone 6 Plus 128Gb Grey

Cty: 25.450.000 VNĐ
Bạch Long: 21.190.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 128GB White

Apple iPhone 6 Plus 128GB White

Cty: 25.450.000 VNĐ
Bạch Long: 21.190.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 64Gb Gold

Apple iPhone 6 Plus 64Gb Gold

Cty: 22.750.000 VNĐ
Bạch Long: 19.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 64Gb Grey

Apple iPhone 6 Plus 64Gb Grey

Cty: 22.750.000 VNĐ
Bạch Long: 19.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 64GB White

Apple iPhone 6 Plus 64GB White

Cty: 22.750.000 VNĐ
Bạch Long: 19.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 16Gb Gold

Apple iPhone 6 Plus 16Gb Gold

Cty: 19.950.000 VNĐ
Bạch Long: 17.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 16Gb Grey

Apple iPhone 6 Plus 16Gb Grey

Cty: 19.950.000 VNĐ
Bạch Long: 17.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 Plus 16GB White

Apple iPhone 6 Plus 16GB White

Cty: 19.950.000 VNĐ
Bạch Long: 17.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 16Gb Gold

Apple iPhone 6 16Gb Gold

Cty: 16.490.000 VNĐ
Bạch Long: 14.790.000 VNĐ
Apple iPhone 6 16Gb Gray

Apple iPhone 6 16Gb Gray

Cty: 16.490.000 VNĐ
Bạch Long: 14.790.000 VNĐ
Apple iPhone 6 16Gb White

Apple iPhone 6 16Gb White

Cty: 16.490.000 VNĐ
Bạch Long: 14.790.000 VNĐ
Apple iPhone 6 64Gb Gold

Apple iPhone 6 64Gb Gold

Cty: 20.150.000 VNĐ
Bạch Long: 17.490.000 VNĐ
Apple iPhone 6 64Gb Gray

Apple iPhone 6 64Gb Gray

Cty: 20.150.000 VNĐ
Bạch Long: 17.490.000 VNĐ
Apple iPhone 6 64Gb White

Apple iPhone 6 64Gb White

Cty: 20.150.000 VNĐ
Bạch Long: 17.490.000 VNĐ
Apple iPhone 6 128Gb Gold

Apple iPhone 6 128Gb Gold

Cty: 22.650.000 VNĐ
Bạch Long: 18.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 128Gb Gray

Apple iPhone 6 128Gb Gray

Cty: 22.650.000 VNĐ
Bạch Long: 18.690.000 VNĐ
Apple iPhone 6 128Gb White

Apple iPhone 6 128Gb White

Cty: 22.650.000 VNĐ
Bạch Long: 18.690.000 VNĐ
Máy tính bảng
Apple iPad Air 2 CELL 16GB (Gold)

Apple iPad Air 2 CELL 16GB (Gold)

Cty: 13.290.000 VNĐ
Bạch Long: 12.950.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 CELL 16GB (Gray)

Apple iPad Air 2 CELL 16GB (Gray)

Cty: 14.990.000 VNĐ
Bạch Long: 12.950.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 CELL 16GB (White)

Apple iPad Air 2 CELL 16GB (White)

Cty: 14.990.000 VNĐ
Bạch Long: 12.950.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 WiFi 16GB (Gold)

Apple iPad Air 2 WiFi 16GB (Gold)

Cty: 12.290.000 VNĐ
Bạch Long: 10.150.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 WiFi 16GB (Gray)

Apple iPad Air 2 WiFi 16GB (Gray)

Cty: 12.290.000 VNĐ
Bạch Long: 9.950.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 WiFi 16GB (White)

Apple iPad Air 2 WiFi 16GB (White)

Cty: 12.290.000 VNĐ
Bạch Long: 10.150.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 CELL 64GB (Gold)

Apple iPad Air 2 CELL 64GB (Gold)

Cty: 16.990.000 VNĐ
Bạch Long: 15.190.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 CELL 64GB (Gray)

Apple iPad Air 2 CELL 64GB (Gray)

Cty: 16.990.000 VNĐ
Bạch Long: 14.990.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 CELL 64GB (White)

Apple iPad Air 2 CELL 64GB (White)

Cty: 16.990.000 VNĐ
Bạch Long: 15.190.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 WiFi 64GB (Gold)

Apple iPad Air 2 WiFi 64GB (Gold)

Cty: 14.290.000 VNĐ
Bạch Long: 12.450.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 WiFi 64GB (Gray)

Apple iPad Air 2 WiFi 64GB (Gray)

Cty: 14.290.000 VNĐ
Bạch Long: 12.350.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 WiFi 64GB (White)

Apple iPad Air 2 WiFi 64GB (White)

Cty: 14.290.000 VNĐ
Bạch Long: 12.450.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 CELL 128GB (Gold)

Apple iPad Air 2 CELL 128GB (Gold)

Cty: 19.290.000 VNĐ
Bạch Long: 17.290.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 CELL 128GB (Gray)

Apple iPad Air 2 CELL 128GB (Gray)

Cty: 19.290.000 VNĐ
Bạch Long: 17.490.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 CELL 128GB (White)

Apple iPad Air 2 CELL 128GB (White)

Cty: 19.290.000 VNĐ
Bạch Long: 17.590.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 WiFi 128GB (Gold)

Apple iPad Air 2 WiFi 128GB (Gold)

Cty: 16.390.000 VNĐ
Bạch Long: 15.050.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 WiFi 128GB (Gray)

Apple iPad Air 2 WiFi 128GB (Gray)

Cty: 16.390.000 VNĐ
Bạch Long: 15.050.000 VNĐ
Apple iPad Air 2 WiFi 128GB (White)

Apple iPad Air 2 WiFi 128GB (White)

Cty: 16.390.000 VNĐ
Bạch Long: 15.050.000 VNĐ
Apple iPad Mini 3 CELL 16GB (Gold)

Apple iPad Mini 3 CELL 16GB (Gold)

Cty: 12.990.000 VNĐ
Bạch Long: 11.150.000 VNĐ
Apple iPad Mini 3 CELL 16GB (Gray)

Apple iPad Mini 3 CELL 16GB (Gray)

Cty: 12.990.000 VNĐ
Bạch Long: 11.150.000 VNĐ
Apple iPad Mini 3 CELL 16GB (White)

Apple iPad Mini 3 CELL 16GB (White)

Cty: 12.990.000 VNĐ
Bạch Long: 11.150.000 VNĐ
Apple iPad Mini 3 WiFi 16GB (Gold)

Apple iPad Mini 3 WiFi 16GB (Gold)

Cty: 9.990.000 VNĐ
Bạch Long: 8.750.000 VNĐ
Apple iPad Mini 3 WiFi 16GB (Gray)

Apple iPad Mini 3 WiFi 16GB (Gray)

Cty: 9.990.000 VNĐ
Bạch Long: 8.650.000 VNĐ
Apple iPad Mini 3 WiFi 16GB (White)

Apple iPad Mini 3 WiFi 16GB (White)

Cty: 9.990.000 VNĐ
Bạch Long: 8.650.000 VNĐ
Apple iPad Mini 3 CELL 64GB (Gold)

Apple iPad Mini 3 CELL 64GB (Gold)

Cty: 14.990.000 VNĐ
Bạch Long: 13.490.000 VNĐ
Apple iPad Mini 3 CELL 64GB (Gray)

Apple iPad Mini 3 CELL 64GB (Gray)

Cty: 14.990.000 VNĐ
Bạch Long: 13.490.000 VNĐ
Apple iPad Mini 3 CELL 64GB (White)

Apple iPad Mini 3 CELL 64GB (White)

Cty: 14.990.000 VNĐ
Bạch Long: 13.490.000 VNĐ
Apple iPad Mini 3 WiFi 64GB (Gold)

Apple iPad Mini 3 WiFi 64GB (Gold)

Cty: 12.290.000 VNĐ
Bạch Long: 11.150.000 VNĐ
Apple iPad Mini 3 WiFi 64GB (Gray)

Apple iPad Mini 3 WiFi 64GB (Gray)

Cty: 12.290.000 VNĐ
Bạch Long: 11.150.000 VNĐ
Apple iPad Mini 3 WiFi 64GB (White)

Apple iPad Mini 3 WiFi 64GB (White)

Cty: 12.290.000 VNĐ
Bạch Long: 11.150.000 VNĐ
Smartphone tầm trung
Samsung Galaxy A3 (Yellow)

Samsung Galaxy A3 (Yellow)

Cty: 6.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A3 (Blue)

Samsung Galaxy A3 (Blue)

Cty: 6.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A3 (White)

Samsung Galaxy A3 (White)

Cty: 6.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A3 (Black)

Samsung Galaxy A3 (Black)

Cty: 6.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A3 (Pink)

Samsung Galaxy A3 (Pink)

Cty: 6.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A5 (Yellow)

Samsung Galaxy A5 (Yellow)

Cty: 8.150.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A5 (Blue)

Samsung Galaxy A5 (Blue)

Cty: 8.150.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A5 (White)

Samsung Galaxy A5 (White)

Cty: 8.150.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy A5 (Pink)

Samsung Galaxy A5 (Pink)

Cty: 8.150.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus PadFone S

Asus PadFone S

Cty: 6.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC Desire Eye

HTC Desire Eye

Cty: 11.690.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia Lumia 930 Gold

Nokia Lumia 930 Gold

Cty: 9.990.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy Note 3 AU

Samsung Galaxy Note 3 AU

Bạch Long: 8.190.000 VNĐ
LG G-FLex 2

LG G-FLex 2

Bạch Long: Call
    
Macbook Pro / Macbook Air 2014 / iMac
MacBook Pro Retina 2015 MF841ZP-A

MacBook Pro Retina 2015 MF841ZP-A

Bạch Long: 38.500.000 VNĐ
MacBook Pro Retina 2015 MF840ZP-A

MacBook Pro Retina 2015 MF840ZP-A

Bạch Long: 31.700.000 VNĐ
MacBook Pro Retina 2015 MF839ZP-A

MacBook Pro Retina 2015 MF839ZP-A

Bạch Long: 28.000.000 VNĐ
Macbook Air 2015 MJVP2ZP-A

Macbook Air 2015 MJVP2ZP-A

Bạch Long: 23.200.000 VNĐ
Macbook Air 2015 MJVP2ZP-A

Macbook Air 2015 MJVP2ZP-A

Bạch Long: 23.200.000 VNĐ
Macbook Air 2015 MJVM2ZP-A

Macbook Air 2015 MJVM2ZP-A

Bạch Long: 19.200.000 VNĐ
Macbook Air 2015 MJVG2ZP-A

Macbook Air 2015 MJVG2ZP-A

Bạch Long: 26.000.000 VNĐ
Macbook Air 2015 MJVE2ZP-A

Macbook Air 2015 MJVE2ZP-A

Bạch Long: 21.600.000 VNĐ
iMac ME089 (ZP)

iMac ME089 (ZP)

Bạch Long: 44.000.000 VNĐ
iMac ME088 (LL)

iMac ME088 (LL)

Bạch Long: 38.600.000 VNĐ
iMac ME087 (ZP)

iMac ME087 (ZP)

Bạch Long: 32.700.000 VNĐ
iMac ME086 (ZP)

iMac ME086 (ZP)

Bạch Long: 28.600.000 VNĐ
iMac MF883 (ZP)

iMac MF883 (ZP)

Bạch Long: 25.600.000 VNĐ
Apple Macbook Pro Retina 13" MGX72

Apple Macbook Pro Retina 13" MGX72

Bạch Long: 29.600.000 VNĐ
Apple Macbook Pro Retina 13" MGX82

Apple Macbook Pro Retina 13" MGX82

Bạch Long: 33.850.000 VNĐ
Apple Macbook Pro Retina 13" MGX92

Apple Macbook Pro Retina 13" MGX92

Bạch Long: 40.150.000 VNĐ
Apple Macbook Pro Retina 13'' ME865

Apple Macbook Pro Retina 13'' ME865

Bạch Long: 28.900.000 VNĐ
Apple Macbook Pro Retina 15" MGXA2

Apple Macbook Pro Retina 15" MGXA2

Bạch Long: 39.750.000 VNĐ
Apple Macbook Pro Retina 15" MGXC2

Apple Macbook Pro Retina 15" MGXC2

Bạch Long: 48.300.000 VNĐ
Macbook Air 11'' - MD711B

Macbook Air 11'' - MD711B

Cty: 20.990.000 VNĐ
Bạch Long: 20.450.000 VNĐ
Macbook Air 11'' - MD712B

Macbook Air 11'' - MD712B

Cty: 25.390.000 VNĐ
Bạch Long: 24.700.000 VNĐ
Mac mini MD388

Mac mini MD388

Bạch Long: 17.000.000 VNĐ
Mac mini MD387

Mac mini MD387

Bạch Long: 12.600.000 VNĐ
Mac Mini MGEN2 2014

Mac Mini MGEN2 2014

Bạch Long: 16.000.000 VNĐ
Smartphone giá rẻ
Asus Zenfone Zoom ZX550

Asus Zenfone Zoom ZX550

Bạch Long: Call
Asus Zenfone 2 (ZE551ML)

Asus Zenfone 2 (ZE551ML)

Bạch Long: Call
Microsoft Lumia 535 Dual Sim

Microsoft Lumia 535 Dual Sim

Cty: 3.190.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia Lumia 830

Nokia Lumia 830

Cty: 7.290.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus Zenfone 6 16GB RAM2GB (A601CG)

Asus Zenfone 6 16GB RAM2GB (A601CG)

Cty: 4.950.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus Zenfone 6 16GB (A600CG)

Asus Zenfone 6 16GB (A600CG)

Bạch Long: 4.990.000 VNĐ
Asus Zenfone 5 16Gb (A500CG)

Asus Zenfone 5 16Gb (A500CG)

Bạch Long: 3.390.000 VNĐ
LG Nexus 5

LG Nexus 5

Cty: 8.690.000 VNĐ
Bạch Long: Call
LG G Pro 2

LG G Pro 2

Cty: 7.490.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC Desire 816

HTC Desire 816

Cty: 5.950.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC Desire 616

HTC Desire 616

Cty: 3.950.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HTC One 32GB

HTC One 32GB

Bạch Long: 5.990.000 VNĐ
LG G2 (L-01F) Docomo

LG G2 (L-01F) Docomo

Bạch Long: 5.990.000 VNĐ
BlackBerry Z3

BlackBerry Z3

Cty: 3.390.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy V

Samsung Galaxy V

Cty: 1.790.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Sony Xperia C3 (Dual Sim)

Sony Xperia C3 (Dual Sim)

Cty: 5.890.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Samsung Galaxy S4 Quốc Tế

Samsung Galaxy S4 Quốc Tế

Bạch Long: 6.490.000 VNĐ
Sony Xperia Z C6603 AU

Sony Xperia Z C6603 AU

Bạch Long: 4.990.000 VNĐ
Điện thoại cơ bản
Samsung Galaxy Core Prime

Samsung Galaxy Core Prime

Cty: 2.890.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus Zenfone 5 8Gb (A501CG)

Asus Zenfone 5 8Gb (A501CG)

Cty: 3.650.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus Zenfone 4 (A400CG)

Asus Zenfone 4 (A400CG)

Cty: 1.690.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Sony Xperia M2

Sony Xperia M2

Cty: 4.890.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Asus Zenfone 4.5 (A450CG)

Asus Zenfone 4.5 (A450CG)

Cty: 2.350.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Sony Xperia Miro

Sony Xperia Miro

Bạch Long: 2.290.000 VNĐ
Nokia 206

Nokia 206

Cty: 1.190.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 225

Nokia 225

Cty: 1.150.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia X2 Dual Sim

Nokia X2 Dual Sim

Cty: 2.550.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia XL

Nokia XL

Cty: 3.090.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Nokia 515

Nokia 515

Cty: 3.150.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Sony Xperia M2 Aqua

Sony Xperia M2 Aqua

Cty: 6.790.000 VNĐ
Bạch Long: Call
HD Player / TV Box / Smart Watch / Smart Camera / MP3 Player...
Apple TV HD-Gen 1

Apple TV HD-Gen 1

Bạch Long: Call
Apple TV HD-Gen 2 -Model 2012

Apple TV HD-Gen 2 -Model 2012

Bạch Long: Call
Apple TV HD-Gen 3 - MODEL 2012

Apple TV HD-Gen 3 - MODEL 2012

Bạch Long: 2.300.000 VNĐ
Samsung Galaxy Gear Fit

Samsung Galaxy Gear Fit

Cty: 2.100.000 VNĐ
Bạch Long: Call
Apple Watch Edition

Apple Watch Edition

Bạch Long: Call
Apple Watch Sport

Apple Watch Sport

Bạch Long: Call
Apple Watch

Apple Watch

Bạch Long: Call
Samsung Galaxy Gear 2 Neo

Samsung Galaxy Gear 2 Neo

Cty: 2.600.000 VNĐ
Bạch Long: Call
IBUFFALO Card Reader BSCR10U2

IBUFFALO Card Reader BSCR10U2

Bạch Long: 390.000 VNĐ
IBUFFALO Card Reader USB 3.0 BSCR09U3

IBUFFALO Card Reader USB 3.0 BSCR09U3

Bạch Long: 640.000 VNĐ
  
Loa di động cao cấp
Loa Slim Portable Bluetooth iLUV AUDMINI

Loa Slim Portable Bluetooth iLUV AUDMINI

Bạch Long: 750.000 VNĐ
Loa Slim Portable Bluetooth iLUV AUDMINI

Loa Slim Portable Bluetooth iLUV AUDMINI

Bạch Long: 750.000 VNĐ
Loa Bluetooth iLUV Syren - Đen

Loa Bluetooth iLUV Syren - Đen

Bạch Long: 1.600.000 VNĐ
Loa Genius SP-i320 - Đỏ

Loa Genius SP-i320 - Đỏ

Bạch Long: 480.000 VNĐ
Loa Genius SP-i320 - Xanh

Loa Genius SP-i320 - Xanh

Bạch Long: 480.000 VNĐ
Loa di động SP-i177

Loa di động SP-i177

Bạch Long: 250.000 VNĐ
Loa di động SP-i177

Loa di động SP-i177

Bạch Long: 250.000 VNĐ
Loa di động SP-i165

Loa di động SP-i165

Bạch Long: 300.000 VNĐ
Loa di động SP-i165

Loa di động SP-i165

Bạch Long: 300.000 VNĐ
Loa di động SP-i165

Loa di động SP-i165

Bạch Long: 300.000 VNĐ
LOA X-MINI WE - BLACK

LOA X-MINI WE - BLACK

Bạch Long: 490.000 VNĐ
LOA X-MINI WE - ORANGE

LOA X-MINI WE - ORANGE

Bạch Long: 490.000 VNĐ
LOA X-MINI WE - GREEN

LOA X-MINI WE - GREEN

Bạch Long: 490.000 VNĐ
LOA X-MINI WE - BLUE

LOA X-MINI WE - BLUE

Bạch Long: 490.000 VNĐ
LOA X-MINI WE - PINK

LOA X-MINI WE - PINK

Bạch Long: 490.000 VNĐ
   
Pin Sạc Dự Phòng
Pin sạc XIAOMI 10400mAh

Pin sạc XIAOMI 10400mAh

Bạch Long: 480.000 VNĐ
Sạc Dự Phòng TP-Link 10400mAh

Sạc Dự Phòng TP-Link 10400mAh

Bạch Long: 750.000 VNĐ
Sạc Dự Phòng PISEN 15000mAh

Sạc Dự Phòng PISEN 15000mAh

Bạch Long: 1.250.000 VNĐ
Sạc Dự Phòng WOCOL 3000mAh

Sạc Dự Phòng WOCOL 3000mAh

Bạch Long: 450.000 VNĐ
Sạc Dự Phòng PISEN 7500mAh

Sạc Dự Phòng PISEN 7500mAh

Bạch Long: 650.000 VNĐ
Sạc Dự Phòng PISEN III 5000mAh

Sạc Dự Phòng PISEN III 5000mAh

Bạch Long: 450.000 VNĐ
Tai nghe cao cấp
Tai Nghe Bluetooth Plantronics M70

Tai Nghe Bluetooth Plantronics M70

Bạch Long: 1.600.000 VNĐ
Tai Nghe Bluetooth Plantronics Edge

Tai Nghe Bluetooth Plantronics Edge

Bạch Long: 3.250.000 VNĐ
Tai Nghe Bluetooth Genius HS 920BT

Tai Nghe Bluetooth Genius HS 920BT

Bạch Long: 1.350.000 VNĐ
Tai Nghe Bluetooth Genius HS 920BT

Tai Nghe Bluetooth Genius HS 920BT

Bạch Long: 1.350.000 VNĐ
Tai Nghe Bluetooth Genius HS 920BT

Tai Nghe Bluetooth Genius HS 920BT

Bạch Long: 1.350.000 VNĐ
Tai Nghe Bluetooth Genius HS 920BT

Tai Nghe Bluetooth Genius HS 920BT

Bạch Long: 1.350.000 VNĐ
Tai nghe HS-M220

Tai nghe HS-M220

Bạch Long: 230.000 VNĐ
Tai nghe HS-M200 (Trắng)

Tai nghe HS-M200 (Trắng)

Bạch Long: 200.000 VNĐ
Tai nghe HS-M200 (Đen)

Tai nghe HS-M200 (Đen)

Bạch Long: 200.000 VNĐ
Tai nghe GHP-205X

Tai nghe GHP-205X

Bạch Long: 230.000 VNĐ
Tai nghe GHS-220X

Tai nghe GHS-220X

Bạch Long: 195.000 VNĐ
Tai nghe GHP-02S

Tai nghe GHP-02S

Bạch Long: 99.000 VNĐ
Tai nghe GHP-02S

Tai nghe GHP-02S

Bạch Long: 99.000 VNĐ
Tai nghe Bluetooth HS 120BT

Tai nghe Bluetooth HS 120BT

Bạch Long: 400.000 VNĐ
Tai Nghe Bluetooth Jabra Extreme 2

Tai Nghe Bluetooth Jabra Extreme 2

Bạch Long: 1.900.000 VNĐ
Tai Nghe Bluetooth Jabra Storm 3

Tai Nghe Bluetooth Jabra Storm 3

Bạch Long: 2.350.000 VNĐ
Tai Nghe Bluetooth Voyager Pro HD

Tai Nghe Bluetooth Voyager Pro HD

Bạch Long: 1.800.000 VNĐ
Tai Nghe Jabra Stone 3

Tai Nghe Jabra Stone 3

Bạch Long: 2.700.000 VNĐ
PLANTRONICS MARQUE 2 M165 BLUETOOTH HEADSET

PLANTRONICS MARQUE 2 M165 BLUETOOTH HEADSET

Bạch Long: 1.600.000 VNĐ
Tai Nghe Samsung Note III 975

Tai Nghe Samsung Note III 975

Bạch Long: 290.000 VNĐ
Tai nghe Bluetooth Roman X2S

Tai nghe Bluetooth Roman X2S

Bạch Long: 350.000 VNĐ
 

Dịch vụ

Quảng cáo

Lên trên
Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn!
Hotline: 0903073939 - 0978232323 - 08.39232323
Live chat >